iDNES zprávy

Všeobecné zpravodajství internetového serveru iDnes.cz přimo ve vašem mobilu.

iDNES zprávy
  • Cena jedné doručené zprávy je 1,21 Kč s DPH.
  • Cena za předplatné je 49,40 Kč s DPH.
  • Délka předplatného je 30 dní.
  • Předplatné je automaticky prodlužováno.
  • Při prvním přihlášení je služba počátečních 7 dní zdarma.
  • Cena jedné doručené zpávy je 1,21 Kč s DPH.